Usluge koje pružamo

Skrb o pokretnim osobama
Skrb o polupokretnim osobama
Skrb o nepokretnim osobama
Skrb o psihički bolesnim osobama
Skrb o neurološki bolesnim osobama
Mogućnost dnevnog boravka u ustanovi